ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور خضری دشت بیاض ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور خضری دشت بیاض همزمان در همه واحده ومراکز کشور آغاز شده است
مراجعه کنندگان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش  تا 24 مرداد ماه به نشانی sanjesh.org یا مراجعه حضوری ثبت نام خودرا انجام دهند
رشته ای تحصیلی واحد خضری دشت بیاض
حسابداری
مدیریت دولتی
مدیرت صنعتی
مدیرت بازرگانی
گردشگری
حقوق
علوم تربیتی
فقه والهیات
علوم کامپیوتر
جامعه شناسی ادبیات فارسی

این واحد امادگی خودرا جهت ثبت نام بصورت غیر حضوری اعلام می دارد
تماس وکسب اطلاعات بیشتر    05658330690     790
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر