مشارکت فعال دانشجویان در ارزشیابی اساتید
تدوین کتاب الکترونیکی بر روی موبایل
قابل توجه دانشجویان:تحویل کتاب از طریق پست
برگزاری طرح ضیافت اندیشه در واحد خضری دهم الی دوازدهم شهریور
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور خضری دشت بیاض
اعلام نمره دانشجویان با سامانه 4060
راهنمای ارزشیابی اساتید
حمایت ویژه دانشگاه از برنامه های کارآفرینی دانشجویان
مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور
تمامی مفاهیم سازنده در فرهنگ اسلامی در دهه کرامت تداعی شد
ارجحیت انتخاب دانشگاه پیام نور از سوی متقاضیان آموزش عالی
امکان تحصیل همزمان در دو رشته در دانشگاه پیام نور
دانشجویان می توانند شهریه خودرا بصورت قسطی پرداخت نمایند
1